Sectiune miez:2 x 0,60 mm Cabluri | Cabluri pentru telecomunicatii
BPVCT (JUMPER WIRE)
Model cablu Date tehnice
Conductor : Fire de CU solid
Aranjare : 2 fire torsadate in pereche
• HFFR este valabil.
Rezistenta conductor : 0,60 mm 66 ohm/km (max.)
Rezistenta izolatie : 200 Mohmxkm (min)
Strapungere in dielectric : 2100 - 3000 V DC