H05V-U : 0.50 mm2 - 1.0 mm2
H07V-U : 1.50 mm2 - 10 mm2
H07V-R : 10 mm2 - 240 mm2
Cabluri | Cabluri pentru instalatii electrice
NYA (HO5V-U 300/500V, HO7V-U 450/750V,
HO7V-R 450/750V)
Aplicatii :

Aceste cabluri sunt folosite in camerele cu umezeala ridicata, in instalaztiile de comutatie si distributie.

Model cablu Date tehnice
H05V-U & H07V-U
Conductor
:
Fir solid de CU, IEC 228-1
Izolatie
:
Compusi PVC
H07V-R
Conductor : Cablu multifilar , IEC 228-2
Izolatie : Compusi PVC
0.50 mm2 - 6 mm2 : 6 culori
Standard
:
TS 9758 HD 21.3 S3
Rezistenta electrica a izolatiei
:
>20 Mohm x km
Tensiune lucru
:
H05V-U = 300 / 500 V
H07V-U = 450 / 750 V
H07V-R = 450 / 750 V   
Tensiune de lucru (AC 50 Hz)
:
H05V-U = 2000 V
H07V-U = 2500 V
H07V-R = 2500 V    
Gama temperaturi
:
-30 °C +70 °C